1. ĮVADAS
   - JONAVOS RAJONO ATSIRADIMAS
2. JONAVOS KRAŠTO GYVENTOJŲ TREMTYS, KALINIMAI, ŽŪTYS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1941 – 1953 m.
   GENOCIDO AUKŲ VARDYNAS - PAGRINDINIS PUSLAPIS
   - Genocido aukų vardyno sandara ir informacijos šaltiniai
   - JONAVOS KRAŠTO GYVENTOJAI KALINTI FILTRACINIUOSE LAGERIUOSE 1944-1947 m.
3. JONAVOS KRAŠTO GYVENTOJŲ GENOCIDAS IR NETEKTYS NACISTINĖS VOKIETIJOS OKUPACIJOS LAIKOTARPIU 1941 – 1944 m.
4. JONAVOS KRAŠTO PARTIZANINIS PASIPRIEŠINIMAS OKUPACINEI VALDŽIAI 1944 – 1953 m.
   - APŽVALGA
   - Žuvusių ir nukentėjusių partizanų aprašas
    - jonavos krašto gyventojų genocido, pasipriešinimo kovų atminimo ženklai
Pasinaudokite paieška įvesdami Vardą, Pavardę, Gimimo Metus arba Gyvenamają Vietą.
EIL.NR PAVARDĖ VARDAS GIMIMO METAI GYVENAMOJI VIETA JONAVOS R. REPRESIJOS PABAIGA
1
Adomaitis Jonas 1924 Liepių k. Žeimių vlsč. 1958 m.
2
Akūnis Viktoras 1926 Medinų k. Veprių vlsč.
3
Antanavičius Vytas 1923 Vanagiškių k. Žeimių vlsč.
4
Antukavičius (Antukevičius) Alfonsas 1919 Mančiušėnų k. Gelvonų vlsč.
5
Aranauskas Vincas 1902 Jonavos m. mirė lageryje 1954 m.
6
Astrauskas Edvardas 1921 Gaižūnų k. Šėtos vlsč. 1958.09.17
7
Ašakaitė Genė 1912 Dienovidžių k. Gelvonų vlsč. 1954.12.15
8
Ašakaitė Stefanija 1908 Dienovidžių k. Gelvonų vlsč. 1956.01.03
9
Ašakaitė Antanina 1912 Dienovidžių k. Gelvonų vlsč.
10
Augūnaitė Angelė 1926 Upninkėlių k. Jonavos vlsč. 1956.11.10
11
Augūnas Adomas 1912 Upninkų k. Jonavos vlsč. 1968.02.09
12
Augūnas Dominas (Dominykas) 1926 Upninkėlių k. Jonavos vlsč.
13
Augūnas Stanislovas 1904 Upninkėlių k. Jonavos vlsč. 1958.04.30
14
Augūnas Juozas 1921 Dubių k. Jonavos vlsč. 1950.02.23
15
Augūnienė Marija 1916 Upninkų k. Jonavos vlsč. 1960.02.11
16
Augūnienė Emilija 1894 Upninkėlių k. Jonavos vlsč. 1957.11.01
17
Autukas Kazys 1903 Gudžionių k. Jonavos vlsč. 1948.06.10 mirė lageryje nuo tuberkuliozės
18
Babenskas Boleslovas 1908 Medinų k. (Medinų vnk.) Veprių vlsč.
19
Bagdonas Jonas 1927 Garbuvos vnk. Siesikų sen. Ukmergės r.
20
Bagdonas Aleksas 1898 Garniškių k. Šėtos vlsč.
21
Bagdonienė Agnietė 1901 Garniškių Šėtos vlsč. 1958.07.03
22
Bakšinskas Motiejus 1897 Jonavos m. 1958.04.02
23
Bakšinskas Antanas 1919 Jonavos m.
24
Bakšinskienė Stasė 1895 Jonava m. 1958.04.02
25
Balčius Augustinas 1919 Arnotiškių k. Gelvonų vlsč.
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka © 2021