1. ĮVADAS
   - JONAVOS RAJONO ATSIRADIMAS
2. JONAVOS KRAŠTO GYVENTOJŲ TREMTYS, KALINIMAI, ŽŪTYS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1941 – 1953 m.
   GENOCIDO AUKŲ VARDYNAS - PAGRINDINIS PUSLAPIS
   - Genocido aukų vardyno sandara ir informacijos šaltiniai
   - JONAVOS KRAŠTO GYVENTOJAI KALINTI FILTRACINIUOSE LAGERIUOSE 1944-1947 m.
3. JONAVOS KRAŠTO GYVENTOJŲ GENOCIDAS IR NETEKTYS NACISTINĖS VOKIETIJOS OKUPACIJOS LAIKOTARPIU 1941 – 1944 m.
4. JONAVOS KRAŠTO PARTIZANINIS PASIPRIEŠINIMAS OKUPACINEI VALDŽIAI 1944 – 1953 m.
   - APŽVALGA
   - Žuvusių ir nukentėjusių partizanų aprašas
    - jonavos krašto gyventojų genocido, pasipriešinimo kovų atminimo ženklai
Pasinaudokite paieška įvesdami Vardą, Pavardę, Gimimo Metus arba Gyvenamają Vietą.
EIL.NR PAVARDĖ VARDAS GIMIMO METAI GYVENAMOJI VIETA JONAVOS R. REPRESIJOS PABAIGA
1
Abramavičienė Janina 1912 Medinų k. Smėlių r. Vilniaus apskr. 1958.06.20 Emigravo į Lenkiją iš tremties 1958.11.16
2
Abramavičienė Salomėja 1915 Medinų k. Smėlių r. Vilniaus apskr. 1957.07.12 emigravo į Lenkiją iš tremties
3
Abramavičius Valdemaras Henrikas 1946 Medinų k. Smėlių r. Vilniaus apskr. 1955.04.21
4
Abramavičius Napoleonas 1918 Medinų k. Smėlių r. Vilniaus apskr. 1955.04.21
5
Abramavičius Vytautas 1902 Medinų k. Smėlių r. Vilniaus apskr. 1958.06.20 Emigravo į Lenkiją iš tremties 1958.11.16
6
Abramavičius Benjaminas Jonas 1936 Medinų k.Smėlių r. Vilniaus apskr. 1958.06.20 Emigravo į Lenkiją iš tremties 1958.11.16
7
Abramavičius Albinas Benjaminas 1905 (1914) Medinų k. Smėlių r. Vilniaus apskr. 1957.07.12 Emigravo į Lenkiją iš tremties
8
Abramavičiūtė Irena 1943 Medinų k. Smėlių r. Vilniaus apskr. 1957.07.12 Emigravo į Lenkiją iš tremties
9
Adomaitienė (Varatajienė) Elena 1924 Liepių k. Žeimių vlsč. 1956 04 19
10
Adomaitis Jonas 1924 Liepių k. Žeimių vlsč. 1958 m.
11
Akūnis Viktoras 1926 Medinų k. Veprių vlsč.
12
Alekna Petras 1904 Užusalių k. Jonavos vlsč. 1954.06.14
13
Alyta Kazimieras 1880 Šveicarijos dvaras Jonavos vlsč.
14
Ambrazevičienė Pranė 1905 Kaulių k. Šėtos vlsč.
15
Ambrazevičius Vacys 1925 Kaulių k. Šėtos vlsč. 1956.05.15
16
Ambrazevičius Vincas 1896 Kaulių k. Šėtos vlsč. 1946.06.22 byla nutraukta trūkstant įrodymų
17
Ambrazevičiūtė Irena 1929 Kaulių k. Šėtos vlsč.
18
Andriūnaitė (Dilienė) Vanda Honorata 1949 Kaulių k. Jonavos r. 1958.02.25
19
Andriūnas Dominykas 1929 Širvių k. Žeimių vlsč. 1953.02.14
20
Andriūnas Bronius 1921 Liepių k. Jonavos r. 1958.02.25
21
Andriūnas Mironas (Petras) 1947 Liepių k. Jonavos r. 1958.02.25
22
Andriūnas (Andrenavičius) Jonas 1888 Kuigalių k. Žeimių vlsč. mirė tremtyje
23
Andriūnienė Janina 1924 Liepių k. Jonavos r. 1958.02.25
24
Andriūnienė (Andrenavičienė) Zofija 1894 Kuigalių k. Žeimių vlsč. 1956 04 03
25
Ankudinov Aleksandras 1934 Rimkų k. Jonavos vlsč. 1958.06.26.
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka © 2021